Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία, πατήστε Αναζήτηση και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Το σημείωμα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας σε μορφή ".pdf", οπόταν θα μπορέσετε να το ανοίξετε/αποθηκεύσετε, εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων.

Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, παρακαλούμε ελέγξτε εάν καταχωρήσατε τα σωστά στοιχεία. Διαφορετικά απευθυνθείτε στο τμήμα Συντάξεων του ΕΤΑΑ/Τομέας Ασφάλισης Νομικών.

* Όπως αναγράφεται σε προγενέστερη βεβαίωση συντάξεων ή σε τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων. (7 ψηφία)

Α.Φ.Μ.    : 9 ψηφία


Προσοχή: Η εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ συνταξιούχου) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου.

- Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τα ποσά που εμφανίζονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, τότε απευθυνθείτε στο τμήμα Συντάξεων του ΕΤΑΑ/Τομέας Ασφάλισης Νομικών.

- Τυχόν διορθώσεις στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων καθώς και Σημειώματα Συντάξεων πρίν από το 2011, υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής αποκλειστικά από το ΕΤΑΑ/Τομέας Ασφάλισης Νομικών.

- Η εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔ του μηνός Οκτωβρίου 2016 και εφεξής, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ (http://www.etea.gov.gr/).

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Συντάξεων ΕΤΑΑ/Τομέας Ασφάλισης Νομικών :

Τηλ.   :  2105296273
Fax     : 2105235842
E-mail : ampelioti@3205.syzefxis.gov.gr
           koussourie@3205.syzefxis.gov.gr

Copyright © 2016   -   ΕΤΑΑ/Τομέας Ασφάλισης Νομικών
www.tnomik.gr